Båtförsäkring


Om du vill skaffa en båtförsäkring för en fritidsbåt inom Sverige eller angränsande nordiska länder gäller oftast följande grundläggande skydd:

  • Sjöskador: En sjöskada kan exempelvis vara att du kör på grund, kolliderar med en annan båt eller att skrovet läcker.
  • Skydd mot skador vid sjö- och torrsättning
  • Brandskador: Dessa gäller även för explosion eller blixtnedslag.
  • Ansvarsförsäkring: Denna ersätter för de eventuella skador som du som båtägare orsakar andra personer eller saker.
  • Rättsskyddsförsäkring: Skyddar framförallt mot höga kostnader vid rättstvister i form av advokatarvoden och rättegångskostnader.

Båtförsäkring – Olika tillägg

  • Geografiskt område: Ofta gäller båtförsäkringen endast i svenska vatten och de nordiska grannländerna. Skall man ta med båten ut i världen bör du skaffa ett tillägg för båtförsäkringen som gäller för de områden du skall till.
  • Personliga tillhörigheter: Detta kan exempelvis vara aktuellt om man har mycket fisketillbehör i båten som man vill skydda.
  • Uthyrning: Om man hyr ut sin båt gäller det att utöka med skydd även för detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *